📣📣Học viện An ninh Nhân dân thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) kỳ tháng 03/2022 🎀 Xét đầu vào, đầu ra DH Chính Quy, Thạc Sỹ các trường 🎀Chuyên viên, công chức viên chức các tỉnh. 💦Những người có nhu cầu, cán bộ ngân hàng Agribank, giáo viên, bác sỹ…


📣📣Học viện An ninh Nhân dân thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) kỳ tháng 03/2022
🎀 Xét đầu vào, đầu ra DH Chính Quy, Thạc Sỹ các trường
🎀Chuyên viên, công chức viên chức các tỉnh.
💦Những người có nhu cầu, cán bộ ngân hàng Agribank, giáo viên, bệnh viện…
👉Chốt hồ sơ:
– Đợt 1 đến hết ngày 25/02/2022
1. Lịch học + thi dự kiến:
👉 Lịch học tối thứ 2 đến thứ 6 HOẶC cả ngày Thứ 7 và CN.
👉 Lịch thi: 05/03/2022
2. Địa điểm tổ chức: Học viện An ninh Nhân dân
3. Hồ sơ: CMND photo và 02 ảnh 4×6 (nền xanh)
Trân trọng! 🤝🤝🤝

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.